முன்பள்ளி மாணவர்களுக்கான புதிய கல்வி ஆண்டு

Junior Smart Center

முன்பள்ளி மாணவர்களுக்கான புதிய கல்வி ஆண்டுக்கு மாணவர்களை உள்வாங்குவதற்குரிய விண்ணப்ப படிவங்களை நூலகத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
காலை9.00 மணி முதல் மாலை 5.30 மணி வரை

Date

Jan 31 2021

Time

11:00 am - 3:00 pm

Location

Inuvil Library
Inuvil Library, Inuvil
🌐