இணுவில் இந்துக் கல்லூரியில் தரம் 1 இல் இணைந்து கொள்ளும் மாணவர்களுக்கான உதவித்திட்டம் 2021

முன்பள்ளி மாணவர்களுக்கான புதிய கல்வி ஆண்டு

Junior Smart Center முன்பள்ளி மாணவர்களுக்கான புதிய கல்வி ஆண்டுக்கு மாணவர்களை உள்வாங்குவதற்குரிய விண்ணப்ப படிவங்களை நூலகத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். காலை9.00 மணி முதல் மாலை 5.30 மணி வரை